Adaptació coberta (guies inclinades)

ADAPTACIÓ COBERTA (GUIES INCLINADES)


Fabriquem qualsevol dels nostres sistemes Dintell estàndard (KEYDS), Sobre elevat (KEYSE) i Dintell reduït (KEYDR), amb les guies horitzontals amb inclinació per adaptar-nos a qualsevol coberta/pendent de teulada.

MODEL MIN. MAX.
KEYDS (Dintell estàndard) PITCH 45º
KEYSE (Dintell sobre elevat) PITCH 45º
KEYDR (Dintell reduït) PITCH 35º