Automatismes industrials

Contact Info

Automatismes industrials

Disposem en stock de una gamma de motors de eix lateral per a portes seccional industrial i porta ràpida, també amb possibilitat de central amb variador de freqüència integrat.

* Monofàsic 230V 70Nm (Fins a 20m2)

-Finals de carrera mecànics

- possibilitat h.present i automàtic

- Central amb botonera integrada

- Desbloqueig ràpid

* Trifàsic 400V 100/140Nm (45m2)

- Finals de carrera encoder

- Possibilitat h.present i automàtic

- Central amb botonera

- Desbloqueig cadena

* Motor porta ràpida

- Finals carrera mecànics o encoder

- Central trifàsic 400V o variador de freqüencia integrat 230V

- Desbloqueig maneta