Molles de torsió guia doble

Sistema de porta seccional residencial amb guía horitzontal simple


Per a portes residencials més altes de 3000mm, on el tambor no pot recollir el cable, serà molt útil aquest sistema.
• Dintell 350mm (Amb canya de motor)
• Dintell 300mm (Sense motor)
• Dintell 330mm (Amb motor lateral a eix)
• Alçada màxima: 3500mm
• Amplada máxima: 5000mm

• Pes màxim del sistema: 250kg (Calculant a 12,5kg m2)

• Distància de guies horitzontals màxim : Alçada + 340mm (sense motor) MOLLES GRANALLADES I LACADES PER REDUÏR LA FORÇA DE TENSIÓ EN EL FIL, AIXÍ ACONSEGUIM UN 40% MÉS DE VIDA ÚTIL QUE AMB LA RESTA DE MOLLES DEL MERCAT. Avantatges del sistema:

* Guies acer galvanitzat 1,5mm

* Junta de goma perimetral a guies verticals i dintell

* Eix tubular amb claveta de 2mm de gruix

* Tambors amb ½ volta de seguretat

* Perfil de reforç de guía horitzontal

* Escaires per penjar porta amb àngul troquelat

* Sistema de seguretat contra rotura de molla col.locació ràpida mitja volta

* Frontises lacades blanques

* Panell pre-troquelat amb cargols blancs TorxT30

* Rodes dobles (Doble seguretat que en la resta de portes)

* Perfil inferior i superior minimalista per cara exterior lacat en blanc i negre.

KEY AUTOMATION CATALUNYA Descarregar PDF Manual