Dintell estàndard

Contact Info

Keyds – dintell estàndard

Amb el dintell estàndard (DS), la porta es mou sobre la curva per quedar directament sobre la obertura total de llum d’alçada de la qual disposem. En cas de col.locació de motor, será necesari un espai lateral de 250mm com a mínim.

DETALLS DEL SISTEMA:

DESCRIPCIÓ MIN. MAX.
AMPLE LLUM OPW 1500mm 8500mm
ALÇADA LLUM OPH 1830mm 7000mm
ESPAI LATERAL FIXACIÓ GUIES S 68mm 78mm
DINTELL NECESSARI Z 436mm 518mm
ALÇADA EIX Y 350mm 391mm
DISTÀNCIA DE EIX A PARET HOH 111mm 127mm
OBERTURA GUIES SUP. PANELL 40mm UWS 104mm
OBERTURA GUIES INF. PANELL 40mm BWS 53mm
OBERTURA GUIES SUP. PANELL 80mm UWS 124mm
OBERTURA GUIES INF. PANELL 80mm BWS 93mm
PES DE LA PORTA Màx. 700kg