KEYSE – SOBRE ELEVAT

Contact Info

Keyse – sobre elevat

Amb el dintell sobre elevat (SE), la porta puja en paral.lel a la paret, fins quedar directament sobre la obertura total de llum d’alçada de la qual disposem.

En cas de col.locació de motor, será necesari un espai lateral de 250mm com a mínim. Es pot convinar amb sistema de molles a baix al dintell, per poder treballar a menys alçada en cas de servei de reparació o manteniment, tindrem la línea de molles a 650mm per sobre del dintell.

DETALLS DEL SISTEMA:

DESCRIPCIÓ MIN. MAX.
AMPLE LLUM OPW 1500mm 8500mm
ALÇADA LLUM OPH 1830mm 7000mm
ALÇADA SOBRE ELEVAT HL 210mm 4100mm
ESPAI LATERAL FIXACIÓ GUIES S 68mm 78mm
DINTELL NECESSARI HL+Z - HL+358mm
ALÇADA EIX HL+Y - HL+206mm
DISTÀNCIA DE EIX A PARET HOH - 127mm
OBERTURA GUIES SUP. PANELL 40mm UWS 104mm
OBERTURA GUIES INF. PANELL 40mm BWS 53mm
OBERTURA GUIES SUP. PANELL 80mm UWS 124mm
OBERTURA GUIES INF. PANELL 80mm BWS 93mm
PES DE LA PORTA Màx. 575kg