Elevació vertical

Contact Info

Keyev- elevació vertical


Amb el sistema de elevació vertical, la porta puja en paral.lel a la paret fins al total de la seva obertura. No hi ha curva, per tant és un sistema que garanteix el funcionament al no haver-hi fricció de components. Es molt important en aquest sistema la col.locació dels cables al tambor, ja que poden influïr directament en el funcionament de la porta. En cas de automatitzar, será necesari un espai lateral de 250mm mínim. Gràcies a la seva efectivitat en el funcionament, es converteix en el sistema ideal per a molls de càrrega.

Es pot convinar amb sistema de molles a baix al dintell, per poder treballar a menys alçada en cas de servei de reparació o manteniment, tindrem la línea de molles a 650mm per sobre del dintell.

DETALLS DEL SISTEMA:

DESCRIPCIÓ MIN. MAX.
AMPLE LLUM OPW 1500mm 8500mm
ALÇADA LLUM OPH 1830mm 6000mm
ESPAI LATERAL FIXACIÓ GUIES S 68mm 78mm
DINTELL NECESSARI Z - 304mm
DISTÀNCIA DE EIX Y - 152mm
OBERTURA GUIES SUP. PANELL 40mm UWS 94mm
OBERTURA GUIES INF. PANELL 40mm BWS 53mm
PES DE LA PORTA Màx. 500kg