Porta peatonal integrada

Porta de pas lateral

Porta fabricada amb perfileria d’alumini sense RPT, amb panell tipus “sándwich” de 42mm igual que la porta seccional. Ideal per a porta de servei de garatges, quan la col.loquem a un lateral de la obertura o en una pared del garatge. Per col.locar-la a la obertura del forat, serà necesari instal.lar un tub de 100mm entre la porta peatonal i la porta seccional per a poder collar les guies.

-PAS LLIURE 860mm

-ALÇADA 2000mm

-ACABAT DE PANELL A ESCOLLIR DEL CATÀLEG

-OBERTURA A EXTERIOR O INTERIOR

-PERFILERIA TOTALMENT PLANA

-FRONTISES OCULTES

-LACAT RAL BLANC/NEGRE (ALTRES RALS CONSULTAR)

-JUNTA PERIMETRAL DE GOMA

-POSSIBILITAT DE PANY DE 3 PUNTS (CONSULTAR)

-POSSIBILITAT DE PORTA DE PAS DE 2 FULLES