KEYDR- DINTELL REDUÏT

Contact Info

Keydr- dintell reduït

Amb el dintell reduït (DR) col.loquem les molles a la part de darrera del sistema mitjançant un tub, será necesària la correcta fixació de la porta al sostre en aquesta zona. La porta es mou fins a les guies horitzontals, gràcies a la geometría del les curves i les guies, aquest sistema és determinant quant tenim un problema de espai al dintell. En cas de col.locació de motor, será necesari un espai lateral de 250mm com a mínim a la part de darrera on aniran col.locats l’eix i les molles.

DETALLS DEL SISTEMA:

DESCRIPCIÓ MIN. MAX.
AMPLE LLUM OPW 1500mm 5000mm
ALÇADA LLUM OPH 1830mm 5500mm
ESPAI LATERAL FIXACIÓ GUIES S 68mm 78mm
DINTELL NECESSARI Z 200mm 215mm
OBERTURA GUIES SUP. PANELL 40mm UWS 94mm
OBERTURA GUIES INF. PANELL 40mm BWS 53mm
PES DE LA PORTA Màx. 400kg